Mitigerende Maatregelen – Tauw

Effectiviteit mitigerende maatregelen

 

Mitigerende maatregelingen worden getroffen om te voorkomen dat de Flora- en faunawet wordt overtreden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een beschermde diersoort zich huisvest in een gebouw dat moet worden gesloopt.

Via mitigerende maatregelen wordt er dan voor gezorgd dat de mogelijke overlast voor diersoort zo klein mogelijk gehouden wordt. Tauw wil weten of de maatregelen die zij hebben getroffen voor verschillende diersoorten daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad. Hierbij ga jij zelf ook het veld in om dit te toetsen.

Dit project is een uitgelezen mogelijkheid om jouw ecologische kennis in de praktijk te brengen! Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Stuur dan een mail naar j.f.heemsbergen@advident.org.

Opdrachtgever

Contactpersoon

Voor vragen mail naar: j.f.heemsbergen@advident.org