Projecten

Hier staan de projecten die open staan voor inschrijving. Spreekt een project je aan en zou je graag aan de slag willen? Schrijf je dan in!

Nog vragen? Of ben je op zoek naar een project over een specifiek onderwerp? Iedere maandag tussen 17.00 en 18:00 ben je welkom in ons kantoor (Kruytgebouw Z.704) of mail naar info@advident.org.

Monitoring van farmaceutica in clinical trials

Berlinger Group is een grote internationale onderneming uit Zwitserland die zich o.a. specialiseert in monitoring van farmaceutica (pharmalogistics). Deze service verlenen ze door bijvoorbeeld temperatuur-sensoren, data-loggers, en andere innovatieve apparatuur te leveren aan hun clienten. Door verschillende data te combineren helpen ze o.a. farmaceuten en onderzoeksinstellingen om de kwaliteit en veiligheid van hun farmaceutica te waarborgen.

Bij het monitoren van farmaceutica voor gebruik in clinical trials heeft Berlinger de mogelijkheid om het volledige traject – vanaf productie tot toediening – voor haar clienten te monitoren. Om hier optimaal gebruik van te maken wil Berlinger graag deze kennis gebruiken om haar clienten beter te adviseren over de veiligheid van de farmaceutica. Om meer inzicht te krijgen over de belangrijkste parameters om te monitoren, is Berlinger op zoek naar studenten die affiniteit hebben met biologie, farmacie en scheikunde.

Interesse? Schrijf je dan snel in!

Inschrijven

Vereisten (bespreekbaar):

 • Tijdsbesteding 7-10 uur per week
 • 3-4 personen
 • Looptijd van minstens 8 weken

Bepalen van de houdbaarheid van innovatieve vitamineshots

Goodshot is een nieuwe, innovatieve start-up die de markt wilt veroveren met het thuisbezorgen van gezonde shots gemaakt van geconcentreerde natuurlijke producten.

Klanten krijgen hierbij elke week een pakket met daarin een aantal verschillende shots waarvan ze elke dag van de week één kunnen nemen. Elke dag heeft dan een eigen shot met daarin vitamine en voedingstoffen die je kunt gebruiken in plaats van andere supplementen (zoals vitaminepillen).

Om dit voor elkaar te krijgen moeten de shots in het pakket aan het einde van de week nog steeds dezelfde vitamines en voedingswaarden bevatten als in het begin van de week, zonder ingevroren te hoeven worden. Er worden verschillende shots aangeboden met verschillende combinaties van ingrediënten.

Tijdens dit project zal je samen met andere studenten de effecten van verschillende combinaties van ingrediënten op de houdbaarheid uitwerken. Vervolgens zal er moeten worden gekeken naar mogelijke behandelingen of toevoegingen om de houdbaarheid te verbeteren en de gewenste houdbaarheid te bereiken. Jullie eindadvies zal onder andere een overzicht geven voor welke ingrediënten samen met eventuele behandelingen de gewenste houdbaarheid kunnen bieden.

Interesse? Schrijf je dan snel in!

Inschrijven

Vereisten (bespreekbaar):

 • Tijdsbesteding 5-10 uur per week
 • 2-4 personen
 • Looptijd van minstens 5 weken

De economische en maatschappelijke waarde van edelherten in het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling is een innovatieve, onafhankelijke natuurorganisatie met meer dan 25 jaar ervaring in het werken aan robuuste, dynamische natuur waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Ze verleggen grenzen voor wilde natuur door bijvoorbeeld sleutelsoorten terug te laten keren. Hieraan koppelt ARK economische en maatschappelijke kansen, en werken ze op verschillende niveaus met een verscheidenheid aan partners onder andere door het betrekken van lokale stakeholders en publiek.

In 2017 keerde het edelhert terug in Het Groene Woud in Brabant. Gedurende het project waarin Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling samenwerken, is ecologisch onderzoek gericht op de edelherten en het gebied waarin zij leven ingezet. Daarnaast is de wens om de potentiële economische meerwaarde van de terugkeer van het edelhert in deze regio in kaart te brengen.

Tijdens dit project ga jij samen met jouw team onderzoek doen naar wat de betekenis is van de komst van het edelhert voor de streek. Jullie zullen hierbij rekening houden met de impact op het publiek en plaatselijke ondernemers. Jullie eindproduct zal aantonen of de terugkeer van het edelhert een lokale economische & maatschappelijke meerwaarde heeft bewerkstelligd. Daarnaast geven jullie een advies uit over hoe dit eventueel kan worden verbeterd. De uitkomst van jullie project zal uiteindelijk een belangrijk uitgangspunt zijn voor gelijksoortige projecten in andere regio’s met andere diersoorten.

Interesse? Schrijf je dan snel in!

Inschrijven

Vereisten (bespreekbaar):

 • Tijdsbesteding 5-10 uur per week
 • 2-4 personen
 • Looptijd van minstens 5 weken

Realiseren van circulaire en duurzame viskweek

Blue Linked is een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van het mariene milieu, die momenteel bezig is om een revolutionaire, duurzame en circulaire manier van viskweek te commercialiseren. De eigenaar van Blue Linked is Michaël Laterveer, bij Diergaarde Blijdorp jarenlang verantwoordelijk geweest voor de oprichting en zorg voor het Oceanium. Met zijn jarenlange ervaring in de viskweek heeft hij een systeem ontwikkeld, wat antibiotica-vrij werkt en een hoge mate van genetische diversiteit behoudt, zonder daarvoor in te leveren op de opbrengsten. Daarnaast heeft Blue Linked de ambitie om een gedeelte van de kweekvissen uit te zetten in zee om de natuurlijke populatie te herstellen, zoals ze nu doen via het project ‘Haaien en roggen terug in de Noordzee’. Om de uitwerking en lancering van deze nieuwe vorm van viskweek succesvol te maken, zoekt Blue Linked naar gemotiveerde studenten om hier aan bij te dragen.

Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan een baanbrekende startup met uitgebreide ervaring, om zodoende ervaring in onder andere de aquacultuur op te doen? Schrijf je dan snel in!

Inschrijven

Vereisten (bespreekbaar):

 • minstens 5 uur per week
 • Interesse in aquacultuur, duurzaamheid, voedselproductie, natuurbehoud of start-ups

Certificatie CO2-compensatie

Stichting Trésor is een organisatie die zich inzet voor het beschermen van een natuurreservaat in Frans-Guyana. Ze ondersteunen het behoud en beheer van tropisch regenwoud in Frans-Guyana, de educatie omtrent natuurbescherming en het onderzoek naar biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Doordat Trésor beschikt over een groot natuurreservaat dat CO2 uit de atmosfeer opneemt, wordt CO2-uitstoot elders in de wereld als het ware gecompenseerd. Er is een emissiehandel gebaseerd op deze wisselwerking van CO2-uitstoot en compensatie, welke werkt middels emissiereductiecertificaten (CO2-credits). Allerlei soorten organisaties kunnen hun CO2-uitstoot compenseren door deze certificaten te kopen van organisaties zoals Trésor. Stichting Trésor wilt ook profiteren van CO2-compensatie, maar Trésor heeft hier nog geen juiste certificatieprocedure voor opgesteld. Trésor wil graag van jou weten welke certificeringen er zijn, welke passen bij Trésor en hoe ze de certificering kunnen realiseren. Heb jij verstand van CO2 certificering, wil jij er meer over leren en deze kennis toepassen bij een echte organisatie? Mail dan j.f.heemsbergen@advident.org. Voor meer vragen is het handig als je even langs komt op ons kantoor op maandag tussen 17:00 – 21:00 uur.

Inschrijven

Vereisten (bespreekbaar):

 • 5 – 10 uur per week
 • 2 – 4 teamleden
 • Interesse in duurzaamheid

Inventarisatie flora, vleermuizen en reptielen en amfibieën

Een groot farmaceutisch bedrijf in Weesp heeft op zijn industrieterrein een groot stuk natuur. Deze opdrachtgever wilt graag weten welke soorten er allemaal op het terrein voorkomen. Het doel is om inzichtelijk te krijgen welke soorten flora, vleermuizen en reptielen en amfibieën er voorkomen, zodat ze het gebied zo goed mogelijk kunnen beheren. Het is jouw taak om uit te zoeken welke soorten er zijn en aanbevelingen te doen hoe deze het beste beheert kunnen worden. Het project kan opgesplitst worden in 1) flora, 2) vleermuizen en 3) reptielen en amfibieën. Er is ruimte om inhoudelijke experts vanuit het werkveld in te schakelen ter ondersteuning.

Lijkt het jou leuk om een inventarisatie (eventueel met vrijwilligers) op te zetten en uit te voeren én aanbevelingen te doen over het beheer van de aangetroffen (zeldzame) soorten? Mail dan r.bosma@advident.org.

Inschrijven

Vereisten (bespreekbaar):

 • 5 – 10 uur per week
 • 4 – 5 teamleden
 • Achtergrond in ecologie