Projecten

Hier staan de projecten die open staan voor inschrijving. Spreekt een project je aan en zou je graag aan de slag willen?

Schrijf je dan in!

Verspreiding bijensoorten in GIS

Tauw is opzoek naar twee studenten die aan de slag willen met het digitaliseren van informatie over de verspreiding van bijensoorten in Nederland. Dit ga je doen met behulp van een geogragfisch informatie systeem (GIS), een tool die erg belangrijk is binnen de ecologie. Wil jij hier meer over leren? Meld jezelf aan!

Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Stuur dan een mail naar l.p.a.vandoorn@advident.org

Download projectomschrijving

 

Ecologische bestrijding slakkenplaag

Hoe kan op een biologische en duurzame manier voorkomen worden dat slakken de gewassen van een 18e eeuwse moestuin worden aanvreten? Welke manieren van ecologische bestrijding kunnen ingezet worden door de tuinderij? Als jij geïnteresseerd bent in duurzame bestrijdingsmethodes en een lokale tuinderij uit de brand wilt helpen, schrijf je dan snel in voor dit project! Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Stuur dan een mail naar j.f.heemsbergen@advident.org

Download projectomschrijving

 

Effectiviteit mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelingen worden getroffen om te voorkomen dat de Flora- en faunawet wordt overtreden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een beschermde diersoort zich huisvest in een gebouw dat moet worden gesloopt. Via mitigerende maatregelen wordt er dan voor gezorgd dat de mogelijke overlast voor diersoort zo klein mogelijk gehouden wordt. Tauw wil weten of de maatregelen die zij hebben getroffen voor verschillende diersoorten daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad. Hierbij ga jij zelf ook het veld in om dit te toetsen. Dit project is een uitgelezen mogelijkheid om jouw ecologische kennis in de praktijk te brengen! Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Stuur dan een mail naar j.f.heemsbergen@advident.org

Download projectomschrijving