Projecten

Hier staan de projecten die open staan voor inschrijving. Spreekt een project je aan en zou je graag aan de slag willen?

Schrijf je dan in!

Nog vragen? Of ben je op zoek naar een project over een specifiek onderwerp? Iedere maandag tussen 17.00 en 18.00 ben je welkom in ons kantoor (Kruytgebouw Z.704) of mail naar info@advident.org.

Inventarisatie flora, vleermuizen en reptielen en amfibieën

Een groot farmaceutisch bedrijf in Weesp heeft op zijn industrieterrein een groot stuk natuur. Deze opdrachtgever wilt graag weten welke soorten er allemaal op het terrein voorkomen. Het doel is om inzichtelijk te krijgen welke soorten flora, vleermuizen en reptielen en amfibieën er voorkomen, zodat ze het gebied zo goed mogelijk kunnen beheren. Het is jouw taak om uit te zoeken welke soorten er zijn en aanbevelingen te doen hoe deze het beste beheert kunnen worden. Het project kan opgesplitst worden in 1) flora, 2) vleermuizen en 3) reptielen en amfibieën. Er is ruimte om inhoudelijke experts vanuit het werkveld in te schakelen ter ondersteuning.

Lijkt het jou leuk om een inventarisatie (eventueel met vrijwilligers) op te zetten en uit te voeren én aanbevelingen te doen over het beheer van de aangetroffen (zeldzame) soorten? Mail dan r.bosma@advident.org.

Effectiviteit mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelingen worden getroffen om te voorkomen dat de Flora- en faunawet wordt overtreden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een beschermde diersoort zich huisvest in een gebouw dat moet worden gesloopt. Via mitigerende maatregelen wordt er dan voor gezorgd dat de mogelijke overlast voor diersoort zo klein mogelijk gehouden wordt. Tauw wil weten of de maatregelen die zij hebben getroffen voor verschillende diersoorten daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad. Hierbij ga jij zelf ook het veld in om dit te toetsen. Dit project is een uitgelezen mogelijkheid om jouw ecologische kennis in de praktijk te brengen! Wil je meer weten of jezelf aanmelden? Stuur dan een mail naar j.f.heemsbergen@advident.org.